7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
UPPER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา

กฟผ.

image

สถานีโทรมาตรของ

การประปาส่วนภูมิภาค

image

โทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วมสงขลา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC

image

สถานีฝนอัตโนมัติ 39 สถานี

ศูนย์อุตุฯภาคเหนือตอนบน

image

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

(กรมชลประทาน)

image

ตรวจน้ำฝนอัตโนมัติ กรมชลประทาน

100 สถานี

image

ระดับน้ำอัตโนมัติ กรมชลประทาน

200 สถานี

image

โทรมาตรภายใต้โครงการ IMPAC-T

(แม่แจ่ม,แม่วาง,แควน้อย)

image

ระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ

ปริมาณและคุณภาพน้ำ