6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
UPPER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สถานการณ์น้ำ/รายงาน

image

  ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

แผนที่แสดงสถานีน้ำฝนและน้ำท่า

ภาคเหนือตอนบน

image

ระดับน้ำรายชั่วโมง


image

รวมประกาศ สถานการณ์น้ำ

 

image

สรุปรายงานประจำวัน


image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง

ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

กราฟปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
×

แผนผังน้ำท่ารายวัน

เลือกวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูล