3
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
UPPER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณฝน

image

รายชั่วโมง

  ข้อมูลปริมาณฝน

รายชั่วโมง

image

รายวัน

ข้อมูลปริมาณฝน

รายวัน

image

รายเดือน-รายปี

ตารางข้อมูล

ปริมาณน้ำฝนรายเดือน-ปี

image

ปริมาณฝน 07.00 น.

ตารางข้อมูลฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

วิเคราะห์ข้อมูลฝน

image

กราฟปริมาณฝน

สูงสุด 1-2 วัน

image

กราฟปริมาณฝน

รายเดือน

image

กราฟปริมาณฝน

รายปี

image

กราฟแนวโน้มปริมาณฝน

รายปี

image

กราฟปริมาณฝน

สะสมรายเดือน

image

กราฟเปรียบเทียบ

ปริมาณฝนรายเดือน

image

Return Period

ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน

image

Return Period

ปริมาณฝนสูงสุด 2 วัน

ข้อมูลแผนที่

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

วัดฝน

image

แผนที่เกณฑ์ปริมาณฝน

24 ชั่วโมง ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

image

แผนที่เส้นชั้นน้ำฝน

รายเดือน

image

แผนที่เส้นชั้นน้ำฝน

รายปี

image

เส้นชั้นน้ำฝน รายวัน

เฉพาะช่วงวิกิต