ปริมาณน้ำในเขื่อนและฝายภาคเหนือตอนบน

เลือกวันที่
PDF
เขื่อน ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.) ร้อยละของความจุ
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
11
เม.ย.
2564
12
เม.ย.
2564
13
เม.ย.
2564
14
เม.ย.
2564
15
เม.ย.
2564
16
เม.ย.
2564
17
เม.ย.
2564
เขื่อนแม่งัด
265 96 96 95 95 95 93 92 34.72
เขื่อนแม่กวง
263 52 52 52 52 51 51 51 19.39
เขื่อนกิ่วคอหมา
170 50 29.41
เขื่อนกิ่วลม
106 50 47.17
เขื่อนแม่สรวย
73 22 30.14
เขื่อนภูมิพล
13462 4682 4676 4672 4669 4665 4658 4656 34.59
เขื่อนสิริกิติ์
9510 3933 3925 3917 3909 3901 3892 3882 40.82
ปริมาณน้ำผ่านฝาย
ฝายแม่แฝก
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.870 9.760
ฝายแม่แตง
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ปริมาณน้ำผ่านคลอง
ฝายแม่แฝก
3.050 2.800 2.780 2.570 3.550 3.100
ฝายแม่แตง
4.684 3.354 3.665 5.838 4.158 4.867
ปตร.ป่าแดด
7.66 6.19 1.54 6.45 1.45 14.04
ฝายแม่ปิงเก่า
16.03 3.43 0.00 0.00 0.00 14.66
ฝายหนองสลีก
1.15 1.15 0.40 0.40
ปตร.แม่สอย
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

***หมายเหตุ คลิกที่ เพื่อดูข้อมูลแบบรายเดือน***