ปริมาณน้ำในเขื่อนและฝายภาคเหนือตอนบน

เลือกวันที่
PDF
เขื่อน ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.) ร้อยละของความจุ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
มิ.ย.
2563
2
มิ.ย.
2563
3
มิ.ย.
2563
4
มิ.ย.
2563
5
มิ.ย.
2563
6
มิ.ย.
2563
7
มิ.ย.
2563
เขื่อนแม่งัด
265 48 48 48 48 48 47 48 18.11
เขื่อนแม่กวง
263 62 62 62 62 62 62 63 23.95
เขื่อนกิ่วคอหมา
170 45 45 45 45 45 45 45 26.47
เขื่อนกิ่วลม
106 49 49 49 49 49 49 49 46.23
เขื่อนแม่สรวย
73 30 30 30 30 30 30 30 41.10
เขื่อนภูมิพล
13462 4201 4189 4177 4167 4154 4145 4137 30.73
เขื่อนสิริกิติ์
9510 3419 3411 3403 3399 3395 3390 3382 35.56
ปริมาณน้ำผ่านฝาย
ฝายแม่แฝก
1.315 1.315 1.315 1.315 11.549 1.838 1.838
ฝายแม่แตง
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ปริมาณน้ำผ่านคลอง
ฝายแม่แฝก
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ฝายแม่แตง
1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007
ปตร.ป่าแดด
0.00 3.40 3.30 3.19 0.00 4.71
ฝายแม่ปิงเก่า
0.00 3.43 0.00 0.00 5.27
ฝายหนองสลีก
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ปตร.แม่สอย
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

***หมายเหตุ คลิกที่ เพื่อดูข้อมูลแบบรายเดือน***