เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.41 38.10
01 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.39 35.90
01 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.37 33.70
01 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.35 31.50
01 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.34 30.40
01 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.34 30.40
01 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.33 29.30
01 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.33 29.30
01 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.33 29.30
01 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.34 30.40
01 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.34 30.40
01 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.34 30.40
01 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.35 31.50
01 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.35 31.50
01 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.35 31.50
01 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.35 31.50
01 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.36 32.60
01 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.36 32.60
02 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.36 32.60
02 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.36 32.60
02 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.37 33.70
02 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.38 34.80
02 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.38 34.80
02 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.38 34.80
02 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.39 39.50
02 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.39 35.90
02 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.39 35.90
03 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.41 38.10
03 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.43 40.30
03 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.43 40.30
03 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.43 40.30
03 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.44 41.40
03 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.45 42.50
03 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.45 42.50
03 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.47 44.70
03 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.46 43.60
03 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.46 43.60
03 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.46 43.60
03 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.47 44.70
03 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.45 42.50
03 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.43 40.30
03 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.42 39.20
03 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.41 38.10
03 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.40 37.00
03 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.39 35.90
04 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.38 34.80
04 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.37 33.70
04 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.36 32.60
04 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.35 31.50
04 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.34 30.40
04 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.33 29.30
04 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.32 28.20
04 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.30 26.00
04 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.28 24.60
04 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.27 23.90
04 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.27 23.90
04 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.27 23.90
04 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.28 24.60
04 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.29 25.30
04 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.30 26.00
04 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.32 28.20
04 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.33 29.30
04 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.34 30.40
04 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.34 30.40
04 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.34 30.40
04 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.35 31.50
04 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.35 31.50
04 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.35 31.50
04 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.35 31.50
05 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.35 31.50
05 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.35 31.50
05 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.34 30.40
05 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.34 30.40
05 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.34 30.40
05 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.34 30.40
05 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.33 29.30
05 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.33 29.30
05 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.34 30.40
05 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.35 31.50
05 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.36 32.60
05 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.37 33.70
05 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.37 33.70
05 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.38 34.80
05 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.38 34.80
05 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.38 34.80
05 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.39 35.90
05 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.39 35.90
06 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.40 37.00
06 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.41 38.10
06 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.41 38.10
06 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.41 38.10
06 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.42 39.20
06 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.43 40.30
06 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.43 40.30
06 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.43 40.30
06 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.43 40.30
06 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.44 41.40
06 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.44 41.40
06 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.45 42.50
06 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.45 42.50
06 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.45 42.50
06 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.45 42.50
06 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.44 41.40
06 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.43 40.30
06 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.42 39.20
06 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.41 38.10
06 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.39 35.90
06 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.37 33.70
06 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.35 31.50
06 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.31 27.10
06 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.30 26.00
07 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.29 25.30
07 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.28 24.60
07 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.26 23.20
07 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.25 22.50
07 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.24 21.80
07 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.24 21.80
07 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.23 21.10
07 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.23 21.10
07 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.24 21.80
07 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.25 22.50
07 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.26 23.20
07 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.28 24.60
07 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.29 25.30
07 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.30 26.00
07 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.31 27.10
07 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.32 28.20
07 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.34 30.40
07 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.35 31.50
07 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.36 32.60
07 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.38 34.80
07 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.39 35.90
07 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.40 37.00
07 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.41 38.10
07 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.42 39.20
08 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.43 40.30
08 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.44 41.40
08 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.45 42.50
08 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.46 43.60
08 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.47 44.70
08 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.47 44.70
08 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.46 43.60
08 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.45 42.50
08 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.45 42.50
08 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.44 41.40
08 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.43 40.30
08 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.42 39.20
08 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.41 38.10
08 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.39 35.90
08 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.39 35.90
08 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.38 34.80
08 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.37 33.70
08 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.36 32.60
08 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.35 31.50
08 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.33 29.30
08 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.32 28.20
08 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.31 27.10
08 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.30 26.00
08 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.29 25.30
09 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.29 25.30
09 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.28 24.60
09 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.28 24.60
09 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.27 23.90
09 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.26 23.20
09 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.26 23.20
09 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.25 22.50
09 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.24 21.80
09 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.24 21.80
09 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.23 21.10
09 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.23 21.10
09 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.23 21.10
09 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.24 21.80
09 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.25 22.50
09 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.28 24.60
09 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.30 26.00
09 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.32 28.20
09 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.34 30.40
09 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.35 31.50
09 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.37 33.70
09 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.40 37.00
09 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.42 39.20
09 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.43 40.30
09 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.44 41.40
10 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.45 42.50
10 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.46 43.60
10 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.46 43.60
10 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.47 44.70
10 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.47 44.70
10 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.48 45.80
10 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.46 43.60
10 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.43 40.30
10 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.41 38.10
10 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.39 35.90
10 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.37 33.70
10 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.36 32.60
10 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.34 30.40
10 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.32 28.20
10 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.31 27.10
10 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.30 26.00
10 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.28 24.60
10 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.27 23.90
10 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.27 23.90
10 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.27 23.90
10 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.27 23.90
10 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.27 23.90
10 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.27 23.90
10 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.27 23.90
11 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.29 25.30
11 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.29 25.30
11 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.28 24.60
11 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.29 25.30
11 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.30 26.00
11 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.31 27.10
11 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.32 28.20
11 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.33 29.30
11 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.34 30.40
11 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.37 33.70
11 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.40 37.00
11 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.42 39.20
11 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.44 41.40
11 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.45 42.50
12 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.46 43.60
12 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.46 43.60
12 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.47 44.70
12 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.47 44.70
12 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.48 45.80
12 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.48 45.80
12 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.48 45.80
12 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.48 45.80
12 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.48 45.80
12 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.48 45.80
12 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.45 42.50
12 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.43 40.30
12 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.39 35.90
12 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.36 32.60
12 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.33 29.30
12 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.30 26.00
12 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.29 25.30
12 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.27 23.90
12 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.27 23.90
12 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.27 23.90
12 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.27 23.90
12 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.27 23.90
12 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.26 23.20
12 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.25 22.50
13 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.25 22.50
13 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.25 22.50
13 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.26 23.20
13 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.27 23.90
13 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.29 25.30
13 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.31 27.10
13 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.34 30.40
13 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.40 37.00
13 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.46 43.60
13 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.51 49.70
13 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.56 58.20
13 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.59 63.30
13 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.59 63.30
13 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.60 65.00
13 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.60 65.00
13 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.59 63.30
13 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.59 63.30
13 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.58 61.60
14 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.58 61.60
14 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.58 61.60
14 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.57 59.90
14 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.57 59.90
14 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.57 59.90
14 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.57 59.90
14 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.55 56.50
14 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.54 54.80
14 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.53 53.10
14 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.52 51.40
14 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.52 51.40
14 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.53 53.10
14 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.53 53.10
14 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.53 53.10
14 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.52 51.40
14 ธันวาคม 2561 16.00 น. 1.50 48.00
14 ธันวาคม 2561 17.00 น. 1.49 46.90
14 ธันวาคม 2561 18.00 น. 1.47 44.70
14 ธันวาคม 2561 19.00 น. 1.46 43.60
14 ธันวาคม 2561 20.00 น. 1.45 42.50
14 ธันวาคม 2561 21.00 น. 1.44 41.40
14 ธันวาคม 2561 22.00 น. 1.44 41.40
14 ธันวาคม 2561 23.00 น. 1.43 40.30
14 ธันวาคม 2561 24.00 น. 1.43 40.30
15 ธันวาคม 2561 01.00 น. 1.42 39.20
15 ธันวาคม 2561 02.00 น. 1.42 39.20
15 ธันวาคม 2561 03.00 น. 1.41 38.10
15 ธันวาคม 2561 04.00 น. 1.41 38.10
15 ธันวาคม 2561 05.00 น. 1.40 37.00
15 ธันวาคม 2561 06.00 น. 1.40 37.00
15 ธันวาคม 2561 07.00 น. 1.40 37.00
15 ธันวาคม 2561 08.00 น. 1.43 40.30
15 ธันวาคม 2561 09.00 น. 1.45 42.50
15 ธันวาคม 2561 10.00 น. 1.45 42.50
15 ธันวาคม 2561 11.00 น. 1.45 42.50
15 ธันวาคม 2561 12.00 น. 1.45 42.50
15 ธันวาคม 2561 13.00 น. 1.45 42.50
15 ธันวาคม 2561 14.00 น. 1.46 43.60
15 ธันวาคม 2561 15.00 น. 1.46 43.60