เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 ธันวาคม 2562 01.00 น. 1.02 2.36
01 ธันวาคม 2562 02.00 น. 1.02 2.36
01 ธันวาคม 2562 03.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 04.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 05.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 06.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 07.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 08.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 09.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 10.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 11.00 น. 1.02 2.36
01 ธันวาคม 2562 12.00 น. 1.02 2.36
01 ธันวาคม 2562 13.00 น. 1.02 2.36
01 ธันวาคม 2562 14.00 น. 1.02 2.36
01 ธันวาคม 2562 15.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 16.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 17.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 18.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 19.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 20.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 21.00 น. 1.01 2.28
01 ธันวาคม 2562 22.00 น. 1.00 2.20
01 ธันวาคม 2562 23.00 น. 1.00 2.20
01 ธันวาคม 2562 24.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 01.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 02.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 03.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 04.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 05.00 น. 0.99 2.12
02 ธันวาคม 2562 06.00 น. 0.99 2.12
02 ธันวาคม 2562 07.00 น. 0.99 2.12
02 ธันวาคม 2562 08.00 น. 0.99 2.12
02 ธันวาคม 2562 09.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 10.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 11.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 12.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 13.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 14.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 15.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 16.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 17.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 18.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 19.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 20.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 21.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 22.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 23.00 น. 1.00 2.20
02 ธันวาคม 2562 24.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 01.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 02.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 03.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 04.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 05.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 06.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 07.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 08.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 09.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 10.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 11.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 12.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 13.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 14.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 15.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 16.00 น. 0.99 2.12
03 ธันวาคม 2562 17.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 18.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 19.00 น. 1.00 2.20
03 ธันวาคม 2562 20.00 น. 1.01 2.28
03 ธันวาคม 2562 21.00 น. 1.01 2.28
03 ธันวาคม 2562 22.00 น. 1.01 2.28
03 ธันวาคม 2562 23.00 น. 1.02 2.36
03 ธันวาคม 2562 24.00 น. 1.02 2.36
04 ธันวาคม 2562 01.00 น. 1.03 2.44
04 ธันวาคม 2562 02.00 น. 1.03 2.44
04 ธันวาคม 2562 03.00 น. 1.03 2.44
04 ธันวาคม 2562 04.00 น. 1.04 2.52
04 ธันวาคม 2562 05.00 น. 1.04 2.52
04 ธันวาคม 2562 06.00 น. 1.04 2.52
04 ธันวาคม 2562 07.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 08.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 09.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 10.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 11.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 12.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 13.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 14.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 15.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 16.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 17.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 18.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 19.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 20.00 น. 1.06 2.68
04 ธันวาคม 2562 21.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 22.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 23.00 น. 1.05 2.60
04 ธันวาคม 2562 24.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 01.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 02.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 03.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 04.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 05.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 06.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 07.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 08.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 09.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 10.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 11.00 น. 1.05 2.60
05 ธันวาคม 2562 12.00 น. 1.05 2.60