เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.05 5.00
01 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.05 5.00
01 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.05 5.00
01 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.05 5.00
01 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.05 5.00
01 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.05 5.00
01 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.04 4.60
01 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.04 4.60
01 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.03 4.20
01 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.01 3.40
01 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.01 3.40
01 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.01 3.40
01 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.01 3.40
01 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.02 3.80
01 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.01 3.40
01 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.01 3.40
02 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.01 3.40
02 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.01 3.40
02 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.01 3.40
02 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.01 3.40
02 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.01 3.40
02 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.00 3.00
02 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.00 3.00
02 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.00 3.00
02 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.99 2.85
02 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.99 2.85
02 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.99 2.85
02 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.98 2.70
02 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.98 2.70
03 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.99 2.85
03 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.00 3.00
03 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.00 3.00
03 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.00 3.00
03 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.00 3.00
03 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.01 3.40
04 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.01 3.40
04 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.01 3.40
04 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.02 3.80
04 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.02 3.80
04 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.02 3.80
04 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.01 3.40
04 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.01 3.40
04 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.01 3.40
04 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.00 3.00
04 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.99 2.85
04 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.99 2.85
04 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.99 2.85
05 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.99 2.85
05 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.99 2.85
05 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.99 2.85
05 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.00 3.00
05 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.00 3.00
05 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.00 3.00
05 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.00 3.00
05 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.99 2.85
05 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.98 2.70
05 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.98 2.70
05 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.98 2.70
05 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.99 2.85
05 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.98 2.70
05 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.01 3.40
05 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.01 3.40
05 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.04 4.60
05 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.06 5.40
05 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.07 5.80
05 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.09 6.60
05 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.12 7.80
05 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.14 8.60
05 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.16 9.40
05 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.17 9.80
05 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.18 10.20
06 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.18 10.20
06 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.19 10.60
06 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.20 11.00
06 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.20 11.00
06 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.20 11.00
06 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.21 11.50
06 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.21 11.50
06 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.22 12.00
06 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.22 12.00
06 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.23 12.50
06 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.23 12.50
06 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.24 13.00
06 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.25 13.50
06 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.25 13.50
06 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.26 14.00
06 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.27 14.50
06 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.28 15.00
06 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.28 15.00
06 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.29 15.50
06 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.29 15.50
06 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.29 15.50
06 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.30 16.00
06 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.30 16.00
06 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.31 16.50
07 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.30 16.00
07 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.29 15.50
07 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.29 15.50
07 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.28 15.00
07 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.28 15.00
07 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.27 14.50
07 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.26 14.00
07 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.25 13.50
07 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.24 13.00
07 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.23 12.50
07 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.21 11.50
07 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.19 10.60
07 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.18 10.20
07 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.16 9.40
07 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.15 9.00
07 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.14 8.60
07 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.11 7.40
07 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.10 7.00
07 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.09 6.60
07 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.07 5.80
07 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.05 5.00
07 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.03 4.20
07 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.03 4.20
07 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.03 4.20
08 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.02 3.80
08 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.02 3.80
08 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.01 3.40
08 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.00 3.00
08 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.99 2.85
08 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.98 2.70
08 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.98 2.70
08 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.97 2.55
08 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.97 2.55
08 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.96 2.40
08 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.96 2.40
08 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.96 2.40
08 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.96 2.40
08 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.95 2.25
08 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.95 2.25
08 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.95 2.25
08 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.95 2.25
08 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.95 2.25
08 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.94 2.10
08 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.94 2.10
08 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.94 2.25
08 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.94 2.10
08 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.93 1.95
08 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.93 1.95
09 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.94 2.10
09 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.95 2.25
09 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.95 2.25
09 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.95 2.25
10 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.96 2.40
10 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.96 2.40
10 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.96 2.40
10 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.97 2.55
10 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.98 2.70
10 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.99 2.85
11 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.99 2.85
11 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.99 2.85
11 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.00 3.00
11 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.00 3.00
11 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.00 3.00
11 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.01 3.40
11 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.01 3.40
11 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.00 3.00
11 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.00 3.00
11 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.00 3.00
11 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.99 2.85
11 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.99 2.85
11 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.99 2.85
11 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.98 2.70
11 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.98 2.70
11 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.98 2.70
11 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.97 2.55
11 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.97 2.55
11 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.97 2.55
11 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.97 2.55
11 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.98 2.70
11 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.98 2.70
11 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.98 2.70
11 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.98 2.70
12 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.98 2.70
12 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.98 2.70
12 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.00 3.00
12 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.00 3.00
12 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.00 3.00
12 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.00 3.00
12 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.00 3.00
12 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.99 2.85
12 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.00 3.00
12 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.01 3.40
12 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.03 4.20
12 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.05 5.00
12 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.07 5.80
12 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.08 6.20
12 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.09 6.60
12 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.10 7.00
12 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.11 7.40
13 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.11 7.40
13 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.12 7.80
13 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.12 7.80
13 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.13 8.20
13 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.13 8.20
13 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.15 9.00
13 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.15 9.00
13 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.15 9.00
13 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.13 8.20
13 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.14 8.60
13 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.13 8.20
14 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.14 8.60
14 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.15 9.00
14 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.15 9.00
14 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.15 9.00
14 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.16 9.40
14 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.16 9.40
14 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.16 9.40
14 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.17 9.80
14 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.17 9.80
14 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.17 9.80
14 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.17 9.80
15 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 1.17 9.80
15 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 1.17 9.80
15 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 1.16 9.40
15 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.16 9.40
15 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.15 9.00
15 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.15 9.00
15 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.14 9.00
15 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.14 8.60
15 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 1.13 8.20
15 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 1.12 7.80
15 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 1.11 7.40
15 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 1.10 7.00
15 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 1.10 7.00
15 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 1.09 6.60
15 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 1.08 6.20
15 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 1.07 5.80
15 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 1.06 5.40
15 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 1.05 5.00
15 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 1.04 4.60
15 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 1.03 4.20
15 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 1.02 3.80
15 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 1.01 3.40
15 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 1.01 3.40
15 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 1.00 3.00
16 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.99 2.85
16 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.99 2.85
16 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.99 2.85
16 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.98 2.70
16 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.98 2.70
16 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.97 2.55
16 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.97 2.55
16 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.96 2.40
16 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.96 2.40
16 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.95 2.25
16 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.95 2.25
16 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.95 2.25
16 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.95 2.25
16 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.94 2.10
16 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.93 1.95
16 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.93 1.95
16 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.93 1.95
16 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.92 1.80
16 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.92 1.80
16 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.91 1.65
16 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.91 1.65
16 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.91 1.65
16 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.90 1.50
16 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.90 1.50
17 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.90 1.50
17 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.91 1.65
17 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.91 1.65
17 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.91 1.65
17 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.91 1.65
17 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.90 1.50
17 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.90 1.50
17 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.89 1.40
17 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.90 1.50
17 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.89 1.40
17 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.89 1.40
17 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.89 1.40
17 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.89 1.40
17 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.88 1.30
17 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.88 1.30
18 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.88 1.30
18 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.88 1.30
18 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.90 1.50
18 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.89 1.40
18 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.89 1.40
19 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.92 1.80
19 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.95 2.25
19 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.98 2.70
19 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 1.01 3.40
19 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 1.03 4.20
19 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 1.05 5.00
19 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 1.03 4.20
19 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 1.01 3.40
19 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.99 2.85
19 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.97 2.55
19 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.95 2.25
19 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.94 2.10
19 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.93 1.95
19 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.92 1.80
19 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.92 1.80
19 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.92 1.80
19 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.92 1.80
19 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.91 1.65
19 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.91 1.65
19 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.91 1.65
19 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.90 1.50
19 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.90 1.50
19 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.89 1.40
19 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.89 1.40
20 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.90 1.50
20 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.91 1.65
20 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.91 1.65
20 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.92 1.80
20 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.92 1.80
20 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.93 1.95
20 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.94 2.10
20 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.96 2.40
20 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.96 2.40
20 กรกฎาคม 2562 17.00 น. 0.96 2.40
20 กรกฎาคม 2562 18.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 19.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 20.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 21.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 22.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 23.00 น. 0.95 2.25
20 กรกฎาคม 2562 24.00 น. 0.95 2.25
21 กรกฎาคม 2562 01.00 น. 0.95 2.25
21 กรกฎาคม 2562 02.00 น. 0.94 2.10
21 กรกฎาคม 2562 03.00 น. 0.94 2.10
21 กรกฎาคม 2562 04.00 น. 0.94 2.10
21 กรกฎาคม 2562 05.00 น. 0.94 2.10
21 กรกฎาคม 2562 06.00 น. 0.95 2.25
21 กรกฎาคม 2562 07.00 น. 0.95 2.25
21 กรกฎาคม 2562 08.00 น. 0.95 2.25
21 กรกฎาคม 2562 09.00 น. 0.95 2.25
21 กรกฎาคม 2562 10.00 น. 0.96 2.40
21 กรกฎาคม 2562 11.00 น. 0.96 2.40
21 กรกฎาคม 2562 12.00 น. 0.96 2.40
21 กรกฎาคม 2562 13.00 น. 0.96 2.40
21 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 0.96 2.40
21 กรกฎาคม 2562 15.00 น. 0.96 2.40
21 กรกฎาคม 2562 16.00 น. 0.96 2.40