เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.58 61.60
01 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.57 59.90
01 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.57 59.90
01 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.56 58.20
01 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.55 56.50
01 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.54 54.80
01 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.54 54.80
01 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.54 54.80
01 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.53 53.10
01 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.53 53.10
01 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.54 54.80
01 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.54 54.80
01 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.54 54.80
01 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.55 56.50
01 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.57 59.90
01 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.58 61.60
01 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.59 63.30
01 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.60 65.00
01 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.60 65.00
01 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.60 65.00
01 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.60 65.00
01 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.60 65.00
01 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.59 63.30
01 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.59 63.30
02 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.59 63.30
02 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.59 63.30
02 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.59 63.30
02 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.60 65.00
02 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.60 65.00
02 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.61 66.70
02 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.61 66.70
02 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.63 70.10
02 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.65 73.50
02 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.68 78.60
02 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.70 82.00
02 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.73 87.40
02 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.75 91.00
02 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.80 100.00
02 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.85 109.00
02 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.94 125.60
02 ตุลาคม 2561 17.00 น. 2.00 137.00
02 ตุลาคม 2561 18.00 น. 2.09 154.10
02 ตุลาคม 2561 19.00 น. 2.17 169.30
02 ตุลาคม 2561 20.00 น. 2.27 188.30
02 ตุลาคม 2561 21.00 น. 2.35 204.00
02 ตุลาคม 2561 22.00 น. 2.44 222.00
02 ตุลาคม 2561 23.00 น. 2.53 240.30
02 ตุลาคม 2561 24.00 น. 2.63 261.30
03 ตุลาคม 2561 01.00 น. 2.71 278.10
03 ตุลาคม 2561 02.00 น. 2.76 288.60
03 ตุลาคม 2561 03.00 น. 2.81 299.10
03 ตุลาคม 2561 04.00 น. 2.85 307.50
03 ตุลาคม 2561 05.00 น. 2.89 315.90
03 ตุลาคม 2561 06.00 น. 2.91 320.10
03 ตุลาคม 2561 07.00 น. 2.93 324.30
03 ตุลาคม 2561 08.00 น. 2.93 324.30
03 ตุลาคม 2561 09.00 น. 2.96 330.60
03 ตุลาคม 2561 10.00 น. 2.99 336.90
03 ตุลาคม 2561 11.00 น. 3.04 347.40
03 ตุลาคม 2561 12.00 น. 3.07 353.70
03 ตุลาคม 2561 13.00 น. 3.10 360.00
03 ตุลาคม 2561 14.00 น. 3.12 364.20
03 ตุลาคม 2561 15.00 น. 3.14 368.40
03 ตุลาคม 2561 16.00 น. 3.15 370.50
03 ตุลาคม 2561 17.00 น. 3.15 370.50
03 ตุลาคม 2561 18.00 น. 3.15 370.50
03 ตุลาคม 2561 19.00 น. 3.14 368.40
03 ตุลาคม 2561 20.00 น. 3.12 364.20
03 ตุลาคม 2561 21.00 น. 3.10 360.00
03 ตุลาคม 2561 22.00 น. 3.09 357.90
03 ตุลาคม 2561 23.00 น. 3.09 357.90
03 ตุลาคม 2561 24.00 น. 3.09 357.90
04 ตุลาคม 2561 01.00 น. 3.08 355.80
04 ตุลาคม 2561 02.00 น. 3.06 351.60
04 ตุลาคม 2561 03.00 น. 3.05 349.50
04 ตุลาคม 2561 04.00 น. 3.05 349.50
04 ตุลาคม 2561 05.00 น. 3.04 347.40
04 ตุลาคม 2561 06.00 น. 3.04 347.40
04 ตุลาคม 2561 07.00 น. 3.03 345.30
04 ตุลาคม 2561 08.00 น. 3.03 345.30
04 ตุลาคม 2561 09.00 น. 3.03 345.30
04 ตุลาคม 2561 10.00 น. 3.02 343.20
04 ตุลาคม 2561 11.00 น. 3.02 343.20
04 ตุลาคม 2561 12.00 น. 3.01 341.10
04 ตุลาคม 2561 13.00 น. 3.00 339.00
04 ตุลาคม 2561 14.00 น. 2.98 334.80
04 ตุลาคม 2561 15.00 น. 2.96 330.60
04 ตุลาคม 2561 16.00 น. 2.94 326.40
04 ตุลาคม 2561 17.00 น. 2.91 320.10
04 ตุลาคม 2561 18.00 น. 2.90 318.00
04 ตุลาคม 2561 19.00 น. 2.86 309.60
04 ตุลาคม 2561 20.00 น. 2.83 303.30
04 ตุลาคม 2561 21.00 น. 2.80 297.00
04 ตุลาคม 2561 22.00 น. 2.75 286.50
04 ตุลาคม 2561 23.00 น. 2.71 278.10
04 ตุลาคม 2561 24.00 น. 2.66 267.60
05 ตุลาคม 2561 01.00 น. 2.62 259.20
05 ตุลาคม 2561 02.00 น. 2.57 248.70
05 ตุลาคม 2561 03.00 น. 2.53 240.30
05 ตุลาคม 2561 04.00 น. 2.48 230.00
05 ตุลาคม 2561 05.00 น. 2.45 224.00
05 ตุลาคม 2561 06.00 น. 2.41 216.00
05 ตุลาคม 2561 07.00 น. 2.37 208.00
05 ตุลาคม 2561 08.00 น. 2.35 204.00
05 ตุลาคม 2561 09.00 น. 2.32 198.00
05 ตุลาคม 2561 10.00 น. 2.29 192.10
05 ตุลาคม 2561 11.00 น. 2.27 188.30
05 ตุลาคม 2561 12.00 น. 2.25 184.50
05 ตุลาคม 2561 13.00 น. 2.22 178.80
05 ตุลาคม 2561 14.00 น. 2.20 175.00
05 ตุลาคม 2561 15.00 น. 2.19 173.10
05 ตุลาคม 2561 16.00 น. 2.17 169.30
05 ตุลาคม 2561 17.00 น. 2.15 165.50
05 ตุลาคม 2561 18.00 น. 2.14 163.60
05 ตุลาคม 2561 19.00 น. 2.12 159.80
05 ตุลาคม 2561 20.00 น. 2.10 156.00
05 ตุลาคม 2561 21.00 น. 2.09 154.10
05 ตุลาคม 2561 22.00 น. 2.07 150.30
05 ตุลาคม 2561 23.00 น. 2.06 148.40
05 ตุลาคม 2561 24.00 น. 2.04 144.60
06 ตุลาคม 2561 01.00 น. 2.02 140.80
06 ตุลาคม 2561 02.00 น. 2.01 138.90
06 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.99 135.10
06 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.98 133.20
06 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.98 133.20
06 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.97 131.30
06 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.96 129.40
06 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.95 127.50
06 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.94 125.60
06 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.93 123.70
06 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.92 121.80
06 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.91 119.90
06 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.89 116.20
06 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.88 114.40
06 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.87 112.60
06 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.86 110.80
06 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.85 109.00
06 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.84 107.20
06 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.83 105.40
06 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.82 103.60
06 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.81 101.80
06 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.80 100.00
06 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.79 98.20
06 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.79 98.20
07 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.78 96.40
07 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.77 94.60
07 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.76 92.80
07 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.76 92.80
07 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.77 94.60
07 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.78 96.40
07 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.78 96.40
07 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.78 96.40
07 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.77 94.60
07 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.76 92.80
07 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.76 92.80
07 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.76 92.80
07 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.76 92.80
07 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.75 91.00
07 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.75 91.00
07 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.74 89.20
07 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.74 89.20
07 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.74 89.20
07 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.74 89.20
07 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.73 87.40
07 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.73 87.40
07 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.73 87.40
07 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.73 87.40
07 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.72 85.60
08 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.72 85.60
08 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.72 85.60
08 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.72 85.60
08 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.72 85.60
08 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.72 85.60
08 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.71 83.80
08 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.71 83.80
08 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.71 83.80
08 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.71 83.80
08 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.71 83.80
08 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.70 82.00
08 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.70 82.00
08 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.70 82.00
08 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.70 82.00
08 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.70 82.00
08 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.69 80.30
08 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.69 80.30
08 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.69 80.30
08 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.69 80.30
08 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.69 80.30
08 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.68 78.60
08 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.67 76.90
08 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.67 76.90
08 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.67 76.90
09 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.67 76.90
09 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.66 75.20
09 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.66 75.20
09 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.66 75.20
09 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.65 73.50
09 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.63 70.10
09 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.63 70.10
09 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.61 66.70
09 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.61 66.70
09 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.61 66.70
09 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.61 66.70
09 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.64 71.80
09 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.64 71.80
09 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.63 70.10
09 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.62 68.40
09 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.62 68.40
10 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.63 70.10
10 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.64 71.80
10 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.65 73.50
10 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.66 75.20
10 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.68 78.60
10 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.70 82.00
10 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.72 85.60
10 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.76 92.80
10 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.73 87.40
10 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.72 85.60
10 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.72 85.60
10 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.71 83.80
10 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.71 83.80
10 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.72 85.60
10 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.74 89.20
10 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.74 89.20
10 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.74 89.20
10 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.74 89.20
10 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.73 87.40
10 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.73 87.40
10 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.72 85.60
10 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.72 85.60
10 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.70 82.00
10 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.69 80.30
11 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.68 78.60
11 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.67 76.90
11 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.66 75.20
11 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.66 75.20
11 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.65 73.50
11 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.66 75.20
11 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.67 76.90
11 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.67 76.90
11 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.68 78.60
11 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.68 78.60
11 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.68 78.60
11 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.67 76.90
11 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.68 78.60
11 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.69 80.30
11 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.71 83.80
11 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.74 89.20
11 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.76 92.80
11 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.77 94.60
11 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.77 94.60
11 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.79 98.20
11 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.80 100.00
11 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.82 103.60
11 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.84 107.20
11 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.86 110.80
12 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.88 114.40
12 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.89 116.20
12 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.88 114.40
12 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.88 114.40
12 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.88 114.40
12 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.86 110.80
12 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.86 110.80
12 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.85 109.00
12 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.84 107.20
12 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.82 103.60
12 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.80 100.00
12 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.78 96.40
12 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.77 94.60
12 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.76 92.80
12 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.77 94.60
12 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.78 96.40
12 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.77 94.60
12 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.75 91.00
12 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.74 89.20
12 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.72 85.60
12 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.71 83.80
12 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.70 82.00
12 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.70 82.00
12 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.70 82.00
13 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.69 80.30
13 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.69 80.30
13 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.70 82.00
13 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.70 82.00
13 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.71 83.80
13 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.71 83.80
13 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.70 82.00
13 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.69 80.30
13 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.70 82.00
13 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.73 87.40
13 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.75 91.00
13 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.78 96.40
13 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.86 110.80
13 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.88 114.40
13 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.90 118.00
13 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.91 119.90
13 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.90 118.00
13 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.90 118.00
13 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.90 118.00
13 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.89 116.20
13 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.88 114.40
13 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.88 114.40
13 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.88 114.40
13 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.87 112.60
14 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.86 110.80
14 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.85 109.00
14 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.84 107.20
14 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.83 105.40
14 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.82 103.60
14 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.81 101.80
14 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.80 100.00
14 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.79 98.20
14 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.78 96.40
14 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.77 94.60
14 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.77 94.60
14 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.77 94.60
14 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.76 92.80
14 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.76 92.80
14 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.76 92.80
14 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.75 91.00
14 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.75 91.00
14 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.74 89.20
14 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.73 87.40
14 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.72 85.60
14 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.71 83.80
14 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.70 82.00
14 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.70 82.00
14 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.70 82.00
15 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.70 82.00
15 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.70 82.00
15 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.69 80.30
15 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.69 80.30
15 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.68 78.60
15 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.68 78.60
15 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.68 78.60
15 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.67 76.90
15 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.67 76.90
15 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.67 76.90
15 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.67 76.90
15 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.67 76.90
15 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.66 75.20
15 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.65 73.50
15 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.64 71.80
15 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.62 68.40
15 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.63 70.10
15 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.63 70.10
15 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.62 68.40
15 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.62 68.40
15 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.61 66.70
15 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.60 65.00
15 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.60 65.00
15 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.59 63.30
16 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.58 61.60
16 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.57 59.90
16 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.56 58.20
16 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.56 58.20
16 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.56 58.20
16 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.56 58.20
16 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.57 59.90
16 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.58 61.60
16 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.59 63.30
16 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.60 65.00
16 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.61 66.70
16 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.60 65.00
16 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.59 63.30
16 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.58 61.60
16 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.57 59.90
16 ตุลาคม 2561 16.00 น. 1.55 56.50
16 ตุลาคม 2561 17.00 น. 1.54 54.80
16 ตุลาคม 2561 18.00 น. 1.53 53.10
16 ตุลาคม 2561 19.00 น. 1.53 53.10
16 ตุลาคม 2561 20.00 น. 1.53 53.10
16 ตุลาคม 2561 21.00 น. 1.53 53.10
16 ตุลาคม 2561 22.00 น. 1.53 53.10
16 ตุลาคม 2561 23.00 น. 1.53 53.10
16 ตุลาคม 2561 24.00 น. 1.52 51.40
17 ตุลาคม 2561 01.00 น. 1.52 51.40
17 ตุลาคม 2561 02.00 น. 1.52 51.40
17 ตุลาคม 2561 03.00 น. 1.52 51.40
17 ตุลาคม 2561 04.00 น. 1.52 51.40
17 ตุลาคม 2561 05.00 น. 1.53 53.10
17 ตุลาคม 2561 06.00 น. 1.54 54.80
17 ตุลาคม 2561 07.00 น. 1.54 54.80
17 ตุลาคม 2561 08.00 น. 1.54 54.80
17 ตุลาคม 2561 09.00 น. 1.53 53.10
17 ตุลาคม 2561 10.00 น. 1.53 53.10
17 ตุลาคม 2561 11.00 น. 1.53 53.10
17 ตุลาคม 2561 12.00 น. 1.53 51.70
17 ตุลาคม 2561 13.00 น. 1.53 51.70
17 ตุลาคม 2561 14.00 น. 1.54 53.60
17 ตุลาคม 2561 15.00 น. 1.54 53.60