ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 NEW วันที่19 พฤศจิกายน 2561
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 88.00 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 88.00 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 88.00 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.51 21.60 0.45 18.75 0.41 16.85 1:00
2:00 0.51 21.60 0.45 18.75 0.41 16.85 2:00
3:00 0.51 21.60 0.45 18.75 0.41 16.85 3:00
4:00 0.51 21.60 0.45 18.75 0.41 16.85 4:00
5:00 0.50 21.13 0.44 18.28 0.40 16.38 5:00
6:00 1.10 2.34 0.50 21.13 1.74 23.03 0.44 18.28 1.73 22.85 0.40 16.38 6:00
7:00 0.49 20.65 0.44 18.28 0.40 16.38 7:00
8:00 0.48 20.18 0.44 18.28 0.39 15.90 8:00
9:00 0.48 20.18 0.43 17.80 0.39 15.90 9:00
10:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.40 16.38 10:00
11:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.39 15.90 11:00
12:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.39 15.90 12:00
13:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.39 15.90 13:00
14:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.39 15.90 14:00
15:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.39 15.90 15:00
16:00 0.49 20.65 0.42 17.33 0.38 15.43 16:00
17:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.38 15.43 17:00
18:00 0.48 20.18 0.42 17.33 0.38 15.43 18:00
19:00 0.47 19.70 0.42 17.33 19:00
20:00 0.47 19.70 0.42 17.33 20:00
21:00 0.47 19.70 0.42 17.33 21:00
22:00 0.46 19.23 0.42 17.33 22:00
23:00 0.46 19.23 0.41 16.85 23:00
24:00 0.46 19.23 0.41 16.85 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)