ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง
ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.20 1.60 -0.38 1.00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.40 0.95 1:00
2:00 1.20 1.60 -0.38 1.00 1.19 1.57 -0.43 0.88 1.21 1.69 -0.41 0.93 2:00
3:00 1.20 1.60 -0.38 1.00 1.19 1.57 -0.44 0.85 1.21 1.69 -0.41 0.93 3:00
4:00 1.20 1.60 -0.39 0.98 1.20 1.60 -0.44 0.85 1.21 1.69 -0.41 0.93 4:00
5:00 1.20 1.60 -0.39 0.98 1.20 1.60 -0.44 0.85 1.21 1.69 -0.40 0.95 5:00
6:00 1.19 1.57 -0.39 0.98 1.21 1.69 -0.43 0.88 1.21 1.69 -0.39 0.98 6:00
7:00 1.19 1.57 -0.39 0.98 1.21 1.69 -0.43 0.88 1.21 1.69 -0.39 0.98 7:00
8:00 1.18 1.54 -0.39 0.98 1.21 1.69 -0.43 0.88 1.21 1.69 -0.39 0.98 8:00
9:00 1.17 1.51 -0.39 0.98 1.20 1.60 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.39 0.98 9:00
10:00 1.16 1.48 -0.39 0.98 1.20 1.60 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.39 0.98 10:00
11:00 1.16 1.48 -0.39 0.98 1.19 1.57 -0.41 0.93 1.21 1.69 -0.39 0.98 11:00
12:00 1.16 1.48 -0.39 0.98 1.20 1.60 -0.40 0.95 1.21 1.69 -0.39 0.98 12:00
13:00 1.16 1.48 -0.40 0.95 1.20 1.60 -0.39 0.98 1.21 1.69 -0.40 0.95 13:00
14:00 1.17 1.51 -0.40 0.95 1.20 1.60 -0.39 0.98 1.21 1.69 -0.40 0.95 14:00
15:00 1.17 1.51 -0.41 0.93 1.20 1.60 -0.37 1.03 1.21 1.69 -0.40 0.95 15:00
16:00 1.17 1.51 -0.41 0.93 1.21 1.69 -0.37 1.03 1.21 1.69 -0.40 0.95 16:00
17:00 1.17 1.51 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.37 1.03 17:00
18:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.37 1.03 18:00
19:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.37 1.03 19:00
20:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.37 1.03 20:00
21:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.37 1.03 21:00
22:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.38 1.00 22:00
23:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.39 0.98 23:00
24:00 1.18 1.54 -0.42 0.90 1.21 1.69 -0.40 0.95 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)