ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2562
W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.48 3.96 -0.53 2.81 -0.56 2.12 1:00
2:00 -0.48 3.96 -0.53 2.81 -0.56 2.12 2:00
3:00 -0.48 3.96 -0.53 2.81 -0.56 2.12 3:00
4:00 -0.48 3.96 -0.53 2.81 -0.56 2.12 4:00
5:00 -0.49 3.73 -0.53 2.81 -0.56 2.12 5:00
6:00 -0.50 3.50 -0.53 2.81 -0.57 1.89 6:00
7:00 -0.50 3.50 -0.53 2.81 -0.57 1.89 7:00
8:00 -0.50 3.50 -0.53 2.81 -0.57 1.89 8:00
9:00 -0.51 3.27 -0.53 2.81 -0.57 1.89 9:00
10:00 -0.51 3.27 -0.54 2.58 -0.57 1.89 10:00
11:00 -0.51 3.27 -0.54 2.58 -0.58 1.66 11:00
12:00 -0.52 3.04 -0.54 2.58 -0.58 1.66 12:00
13:00 -0.52 3.04 -0.55 2.35 -0.59 1.43 13:00
14:00 -0.52 3.04 -0.55 2.35 -0.59 1.43 14:00
15:00 -0.52 3.04 -0.55 2.35 -0.59 1.43 15:00
16:00 -0.52 3.04 -0.54 2.58 -0.59 1.43 16:00
17:00 -0.52 3.04 -0.54 2.58 17:00
18:00 -0.52 3.04 -0.54 2.58 18:00
19:00 -0.52 3.04 -0.54 2.58 19:00
20:00 -0.53 2.81 -0.54 2.58 20:00
21:00 -0.53 2.81 -0.54 2.58 21:00
22:00 -0.53 2.81 -0.55 2.35 22:00
23:00 -0.53 2.81 -0.55 2.35 23:00
24:00 -0.53 2.81 -0.55 2.35 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)