ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.71 64.60 0.56 55.60 1:00
2:00 0.70 64.00 0.55 55.00 2:00
3:00 0.70 64.00 0.54 54.40 3:00
4:00 0.69 63.40 0.54 54.40 4:00
5:00 0.69 63.40 0.53 53.80 5:00
6:00 0.63 59.80 0.53 53.80 6:00
7:00 0.62 59.20 0.53 53.80 7:00
8:00 0.62 59.20 0.52 53.20 8:00
9:00 0.61 58.60 0.52 53.20 9:00
10:00 0.60 58.00 0.51 52.60 10:00
11:00 0.59 57.40 0.49 51.40 11:00
12:00 0.60 58.00 0.48 50.80 12:00
13:00 0.60 58.00 0.48 50.80 13:00
14:00 0.58 56.80 0.48 50.80 14:00
15:00 0.59 57.40 0.47 50.20 15:00
16:00 0.57 56.20 0.47 50.20 16:00
17:00 0.57 56.20 0.47 50.20 17:00
18:00 0.56 55.60 0.47 50.20 18:00
19:00 0.56 55.60 0.47 50.20 19:00
20:00 0.57 56.20 0.47 50.20 20:00
21:00 0.57 56.20 0.46 49.60 21:00
22:00 0.57 56.20 0.46 49.60 22:00
23:00 0.56 55.60 0.45 49.00 23:00
24:00 0.56 55.60 0.45 49.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)