ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่
ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.95 47.50 1.04 45.20 1.87 43.50 0.98 40.40 1.80 40.00 0.92 35.60 1:00
2:00 1.94 47.00 1.05 46.00 1.86 43.00 0.97 39.60 1.80 40.00 0.92 35.60 2:00
3:00 1.93 46.50 1.05 46.00 1.85 42.50 0.96 38.80 1.80 40.00 0.92 35.60 3:00
4:00 1.92 46.00 1.06 46.80 1.84 42.00 0.96 38.80 1.80 40.00 0.91 34.80 4:00
5:00 1.91 45.50 1.06 46.80 1.83 41.50 0.95 38.00 1.79 39.50 0.91 34.80 5:00
6:00 1.90 45.00 1.06 46.80 1.82 41.00 0.95 38.00 1.78 39.00 0.90 34.00 6:00
7:00 1.90 45.00 1.06 46.80 1.82 41.00 0.95 38.00 7:00
8:00 1.90 45.00 1.06 46.80 1.82 41.00 0.95 38.00 8:00
9:00 1.90 45.00 1.06 46.80 1.82 41.00 0.95 38.00 9:00
10:00 1.89 44.50 1.06 46.80 1.81 40.50 0.94 37.20 10:00
11:00 1.89 44.50 1.05 46.00 1.81 40.50 0.94 37.20 11:00
12:00 1.89 44.50 1.05 46.00 1.81 40.50 0.93 36.40 12:00
13:00 1.89 44.50 1.04 45.20 1.81 40.50 0.92 35.60 13:00
14:00 1.89 44.50 1.04 45.20 1.81 40.50 0.92 35.60 14:00
15:00 1.89 44.50 1.03 44.40 1.81 40.50 0.92 35.60 15:00
16:00 1.89 44.50 1.03 44.40 1.81 40.50 0.92 35.60 16:00
17:00 1.89 44.50 1.03 44.40 1.81 40.50 0.92 35.60 17:00
18:00 1.89 44.50 1.02 43.60 1.81 40.50 0.92 35.60 18:00
19:00 1.88 44.00 1.02 43.60 1.80 40.00 0.92 35.60 19:00
20:00 1.88 44.00 1.01 42.80 1.80 40.00 0.92 35.60 20:00
21:00 1.88 44.00 1.01 42.80 1.80 40.00 0.91 34.80 21:00
22:00 1.88 44.00 1.01 42.80 1.80 40.00 0.91 34.80 22:00
23:00 1.88 44.00 1.00 42.00 1.80 40.00 0.91 34.80 23:00
24:00 1.88 44.00 0.99 41.20 1.80 40.00 0.92 35.60 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)