ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.90 78.00 2.83 71.00 2.77 65.00 1:00
2:00 2.90 78.00 2.83 71.00 2.76 64.00 2:00
3:00 2.90 78.00 2.83 71.00 2.76 64.00 3:00
4:00 2.90 78.00 2.83 71.00 2.75 63.00 4:00
5:00 2.90 78.00 2.83 71.00 2.75 63.00 5:00
6:00 2.90 78.00 2.82 70.00 2.75 63.00 6:00
7:00 2.89 77.00 2.82 70.00 2.74 62.00 7:00
8:00 2.89 77.00 2.82 70.00 2.74 62.00 8:00
9:00 2.89 77.00 2.82 70.00 2.74 62.00 9:00
10:00 2.88 76.00 2.82 70.00 2.73 61.00 10:00
11:00 2.88 76.00 2.82 70.00 2.73 61.00 11:00
12:00 2.88 76.00 2.81 69.00 2.73 61.00 12:00
13:00 2.87 75.00 2.81 69.00 2.73 61.00 13:00
14:00 2.87 75.00 2.80 68.00 2.73 61.00 14:00
15:00 2.86 74.00 2.79 67.00 2.73 61.00 15:00
16:00 2.86 74.00 2.79 67.00 16:00
17:00 2.85 73.00 2.79 67.00 17:00
18:00 2.85 73.00 2.79 67.00 18:00
19:00 2.84 72.00 2.79 67.00 19:00
20:00 2.84 72.00 2.79 67.00 20:00
21:00 2.84 72.00 2.79 67.00 21:00
22:00 2.84 72.00 2.78 66.00 22:00
23:00 2.84 72.00 2.78 66.00 23:00
24:00 2.83 71.00 2.78 66.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)