ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.03 29.20 2.37 95.70 0.90 24.25 2.09 78.90 0.83 21.63 1.88 63.90 1:00
2:00 1.02 28.80 2.36 95.10 0.90 24.25 2.07 77.70 0.83 21.63 1.88 63.90 2:00
3:00 1.02 28.80 2.34 93.90 0.90 24.25 2.05 76.50 0.83 21.63 1.88 63.90 3:00
4:00 1.01 28.40 2.33 93.30 0.89 23.88 2.03 75.30 0.82 21.25 1.88 63.90 4:00
5:00 0.99 27.63 2.32 92.70 0.89 23.88 2.01 74.10 0.82 21.25 1.89 64.70 5:00
6:00 0.98 27.25 2.34 93.90 0.88 23.50 2.00 73.50 0.82 21.25 1.90 65.50 6:00
7:00 0.97 26.88 2.33 93.30 0.88 23.50 2.00 73.50 0.83 21.63 1.90 65.50 7:00
8:00 0.97 26.88 2.31 92.10 0.88 23.50 1.99 72.70 0.82 21.25 1.90 65.50 8:00
9:00 0.96 26.50 2.30 91.50 0.87 23.13 1.98 71.90 0.82 21.25 1.90 65.50 9:00
10:00 0.95 26.13 2.27 89.70 0.87 23.13 1.97 71.10 0.82 21.25 1.89 64.70 10:00
11:00 0.95 26.13 2.26 89.10 0.87 23.13 1.97 71.10 0.82 21.25 1.89 64.70 11:00
12:00 0.95 26.13 2.25 88.50 0.87 23.13 1.97 71.10 0.82 21.25 1.89 64.70 12:00
13:00 0.94 25.75 2.22 86.70 0.86 22.75 1.97 71.10 0.82 21.25 1.89 64.70 13:00
14:00 0.94 25.75 2.21 86.10 0.85 22.38 1.95 69.50 0.82 21.25 1.88 63.90 14:00
15:00 0.94 25.75 2.20 85.50 0.85 22.38 1.94 68.70 0.82 21.25 1.88 63.90 15:00
16:00 0.93 25.38 2.17 83.70 0.85 22.38 1.93 67.90 0.81 20.88 1.90 65.50 16:00
17:00 0.93 25.38 2.16 83.10 0.84 22.00 1.92 67.10 17:00
18:00 0.92 25.00 2.15 82.50 0.84 22.00 1.91 66.30 18:00
19:00 0.92 25.00 2.15 82.50 0.84 22.00 1.91 66.30 19:00
20:00 0.92 25.00 2.14 81.90 0.84 22.00 1.90 65.50 20:00
21:00 0.92 25.00 2.13 81.30 0.83 21.63 1.90 65.50 21:00
22:00 0.91 24.63 2.12 80.70 0.83 21.63 1.89 64.70 22:00
23:00 0.91 24.63 2.11 80.10 0.83 21.63 1.88 63.90 23:00
24:00 0.90 24.25 2.10 79.50 0.83 21.63 1.88 63.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)