ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2562
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.32 4.40 0.60 2.00 0.17 1.75 0.61 2.10 0.37 5.40 0.66 2.60 1:00
2:00 0.32 4.40 0.60 2.00 0.18 1.83 0.62 2.20 0.37 5.40 0.66 2.60 2:00
3:00 0.32 4.40 0.60 2.00 0.18 1.83 0.63 2.30 0.38 5.60 0.66 2.60 3:00
4:00 0.32 4.40 0.61 2.10 0.18 1.83 0.64 2.40 0.39 5.80 0.66 2.60 4:00
5:00 0.33 4.60 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.40 6.00 0.66 2.60 5:00
6:00 0.32 4.40 0.61 2.10 0.19 1.92 0.66 2.60 0.40 6.00 0.66 2.60 6:00
7:00 0.32 4.40 0.61 2.10 0.19 1.92 0.66 2.60 0.40 6.00 0.66 2.60 7:00
8:00 0.32 4.40 0.61 2.10 0.19 1.92 0.66 2.60 0.36 5.20 0.66 2.60 8:00
9:00 0.32 4.40 0.61 2.10 0.19 1.92 0.66 2.60 0.34 4.80 0.66 2.60 9:00
10:00 0.30 4.00 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.33 4.60 0.66 2.60 10:00
11:00 0.27 3.40 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.33 4.60 0.66 2.60 11:00
12:00 0.24 2.80 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.32 4.40 0.66 2.60 12:00
13:00 0.23 2.60 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.31 4.20 0.66 2.60 13:00
14:00 0.21 2.20 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.31 4.20 0.66 2.60 14:00
15:00 0.21 2.20 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.30 4.00 0.66 2.60 15:00
16:00 0.20 2.00 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.30 4.00 0.66 2.60 16:00
17:00 0.19 1.92 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.30 4.00 0.67 2.70 17:00
18:00 0.19 1.92 0.61 2.10 0.19 1.92 0.65 2.50 0.29 3.80 0.67 2.70 18:00
19:00 0.19 1.92 0.61 2.10 0.18 1.83 0.65 2.50 0.29 3.80 0.68 2.80 19:00
20:00 0.18 1.83 0.61 2.10 0.25 3.00 0.65 2.50 0.29 3.80 0.69 2.90 20:00
21:00 0.18 1.83 0.61 2.10 0.33 4.60 0.65 2.50 21:00
22:00 0.18 1.83 0.61 2.10 0.36 5.20 0.66 2.60 22:00
23:00 0.17 1.75 0.61 2.10 0.36 5.20 0.66 2.60 23:00
24:00 0.17 1.75 0.61 2.10 0.37 5.40 0.66 2.60 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)