ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 NEW วันที่21 ตุลาคม 2562
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.46 9.96 1.20 23.00 0.44 9.44 1.16 21.00 1:00
2:00 0.46 9.96 1.20 23.00 0.44 9.44 1.16 21.00 2:00
3:00 0.46 9.96 1.21 23.60 0.43 9.18 1.15 20.50 3:00
4:00 0.46 9.96 1.21 23.60 0.43 9.18 1.15 20.50 4:00
5:00 0.46 9.96 1.21 23.60 0.43 9.18 1.15 20.50 5:00
6:00 0.45 9.70 1.21 23.60 0.43 9.18 1.15 20.50 6:00
7:00 0.45 9.70 1.21 23.60 0.43 9.18 1.15 20.50 7:00
8:00 0.45 9.70 1.20 23.00 0.43 9.18 1.15 20.50 8:00
9:00 0.45 9.70 1.19 22.50 0.44 9.44 1.14 20.00 9:00
10:00 0.45 9.70 1.18 22.00 0.44 9.44 1.14 20.00 10:00
11:00 0.45 9.70 1.17 21.50 0.44 9.44 1.14 20.00 11:00
12:00 0.45 9.70 1.18 22.00 0.44 9.44 1.14 20.00 12:00
13:00 0.45 9.70 1.18 22.00 0.44 9.44 1.15 20.50 13:00
14:00 0.45 9.70 1.17 21.50 0.43 9.18 1.16 21.00 14:00
15:00 0.45 9.70 1.17 21.50 0.41 8.66 1.17 21.50 15:00
16:00 0.45 9.70 1.17 21.50 0.40 8.40 1.19 22.50 16:00
17:00 0.45 9.70 1.16 21.00 0.40 8.40 1.21 23.60 17:00
18:00 0.45 9.70 1.16 21.00 0.40 8.40 18:00
19:00 0.44 9.44 1.16 21.00 19:00
20:00 0.44 9.44 1.16 21.00 20:00
21:00 0.44 9.44 1.16 21.00 21:00
22:00 0.44 9.44 1.16 21.00 22:00
23:00 0.44 9.44 1.16 21.00 23:00
24:00 0.44 9.44 1.16 21.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)