ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.45 9.88 1.42 27.80 0.37 7.84 1.32 24.20 1:00
2:00 0.45 9.88 1.41 27.40 0.37 7.84 1.32 24.20 2:00
3:00 0.45 9.88 1.41 27.40 0.37 7.84 1.32 24.20 3:00
4:00 0.45 9.88 1.41 27.40 0.37 7.84 1.32 24.20 4:00
5:00 0.44 9.60 1.40 27.00 0.36 7.62 1.31 23.85 5:00
6:00 0.44 9.60 1.40 27.00 0.38 8.06 1.30 23.50 6:00
7:00 0.44 9.60 1.39 26.65 0.38 8.06 1.29 22.75 7:00
8:00 0.43 9.33 1.39 26.65 0.37 7.84 1.29 22.75 8:00
9:00 0.43 9.33 1.37 25.95 0.37 7.84 1.28 22.00 9:00
10:00 0.42 9.05 1.36 25.60 0.37 7.84 1.28 22.00 10:00
11:00 0.41 8.78 1.35 25.25 0.36 7.62 1.28 22.00 11:00
12:00 0.41 8.78 1.34 24.90 0.36 7.62 1.27 21.25 12:00
13:00 0.41 8.78 1.34 24.90 0.36 7.62 1.27 21.25 13:00
14:00 0.40 8.50 1.32 24.20 0.36 7.62 1.27 21.25 14:00
15:00 0.41 8.78 1.32 24.20 0.37 7.84 1.27 21.25 15:00
16:00 0.40 8.50 1.31 23.85 0.36 7.62 1.27 21.25 16:00
17:00 0.40 8.50 1.32 24.20 0.36 7.62 1.27 21.25 17:00
18:00 0.40 8.50 1.31 23.85 0.36 7.62 1.27 21.25 18:00
19:00 0.40 8.50 1.31 23.85 0.38 8.06 1.27 21.25 19:00
20:00 0.39 8.28 1.32 24.20 0.40 8.50 1.27 21.25 20:00
21:00 0.39 8.28 1.32 24.20 0.43 9.33 1.27 21.25 21:00
22:00 0.39 8.28 1.32 24.20 0.43 9.33 1.28 22.00 22:00
23:00 0.38 8.06 1.32 24.20 0.44 9.60 1.28 22.00 23:00
24:00 0.38 8.06 1.32 24.20 0.44 9.60 1.28 22.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)