ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 NEW วันที่15 ธันวาคม 2561
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.63 14.98 1.18 20.60 0.93 25.38 1.90 65.50 0.45 9.88 1.58 41.40 1:00
2:00 0.64 15.30 1.18 20.60 0.90 24.25 1.90 65.50 0.47 10.43 1.56 40.30 2:00
3:00 0.65 15.63 1.18 20.60 0.86 22.75 1.91 66.30 0.49 10.98 1.54 39.20 3:00
4:00 0.66 15.95 1.18 20.60 0.82 21.25 1.92 67.10 0.51 11.53 1.52 38.10 4:00
5:00 0.67 16.28 1.18 20.60 0.77 19.53 1.92 67.10 0.53 12.08 1.50 37.00 5:00
6:00 0.68 16.60 1.18 20.60 0.60 14.00 1.92 67.10 0.55 12.63 1.48 35.90 6:00
7:00 0.68 16.60 1.19 21.05 0.58 13.45 1.91 66.30 0.55 12.63 1.47 35.35 7:00
8:00 0.69 16.93 1.21 22.00 0.57 13.18 1.90 65.50 0.55 12.63 1.46 34.80 8:00
9:00 0.69 16.93 1.24 23.50 0.57 13.18 1.90 65.50 0.54 12.35 1.45 34.25 9:00
10:00 0.89 23.88 1.27 25.00 0.32 6.74 1.89 64.70 0.48 10.70 1.44 33.70 10:00
11:00 0.92 25.00 1.33 28.00 0.31 6.52 1.87 63.10 0.50 11.25 1.44 33.70 11:00
12:00 0.95 26.13 1.38 30.50 0.31 6.52 1.85 61.50 0.53 12.08 1.43 33.15 12:00
13:00 0.97 26.88 1.43 33.15 0.31 6.52 1.82 59.10 0.52 11.80 1.42 32.60 13:00
14:00 0.99 27.63 1.51 37.55 0.30 6.30 1.79 56.75 0.51 11.53 1.41 32.05 14:00
15:00 1.00 28.00 1.61 43.25 0.30 6.30 1.77 55.25 0.50 11.25 1.40 31.50 15:00
16:00 1.01 28.40 1.70 50.00 0.30 6.30 1.75 53.75 0.49 10.98 1.39 31.00 16:00
17:00 1.02 28.80 1.80 57.50 0.30 6.30 1.72 51.50 0.52 11.80 1.39 31.00 17:00
18:00 1.04 29.60 1.88 63.90 0.31 6.52 1.69 49.25 18:00
19:00 1.03 29.20 1.88 63.90 0.33 6.96 1.67 47.75 19:00
20:00 1.02 28.80 1.89 64.70 0.35 7.40 1.65 46.25 20:00
21:00 1.01 28.40 1.89 64.70 0.37 7.84 1.64 45.50 21:00
22:00 1.00 28.00 1.90 65.50 0.39 8.28 1.63 44.75 22:00
23:00 0.98 27.25 1.90 65.50 0.41 8.78 1.62 44.00 23:00
24:00 0.96 26.50 1.90 65.50 0.43 9.33 1.60 42.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)