ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 NEW วันที่21 ตุลาคม 2563
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.37 4.80 1.06 10.80 0.38 5.00 1.11 12.30 0.39 5.20 1.14 13.20 1:00
2:00 0.37 4.80 1.06 10.80 0.38 5.00 1.12 12.60 0.39 5.20 1.15 13.50 2:00
3:00 0.37 4.80 1.05 10.50 0.38 5.00 1.12 12.60 0.39 5.20 1.15 13.50 3:00
4:00 0.37 4.80 1.05 10.50 0.38 5.00 1.13 12.90 0.39 5.20 1.15 13.50 4:00
5:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.14 13.20 0.39 5.20 1.15 13.50 5:00
6:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.15 13.50 0.39 5.20 1.15 13.50 6:00
7:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.15 13.50 0.39 5.20 1.15 13.50 7:00
8:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.15 13.50 0.38 5.00 1.15 13.50 8:00
9:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.13 12.90 0.38 5.00 1.14 13.20 9:00
10:00 0.36 4.60 1.04 10.20 0.39 5.20 1.10 12.00 10:00
11:00 0.36 4.60 1.04 10.20 0.39 5.20 1.12 12.60 11:00
12:00 0.36 4.60 1.04 10.20 0.39 5.20 1.11 12.30 12:00
13:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.10 12.00 13:00
14:00 0.36 4.60 1.05 10.50 0.39 5.20 1.09 11.70 14:00
15:00 0.38 5.00 1.06 10.80 0.39 5.20 1.07 11.10 15:00
16:00 0.38 5.00 1.03 9.90 0.39 5.20 1.07 11.10 16:00
17:00 0.38 5.00 1.03 9.90 0.39 5.20 1.07 11.10 17:00
18:00 0.38 5.00 1.04 10.20 0.39 5.20 1.08 11.40 18:00
19:00 0.38 5.00 1.05 10.50 0.39 5.20 1.09 11.70 19:00
20:00 0.37 4.80 1.06 10.80 0.39 5.20 1.10 12.00 20:00
21:00 0.37 4.80 1.07 11.10 0.39 5.20 1.11 12.30 21:00
22:00 0.37 4.80 1.08 11.40 0.39 5.20 1.13 12.90 22:00
23:00 0.37 4.80 1.09 11.70 0.39 5.20 1.14 13.20 23:00
24:00 0.37 4.80 1.10 12.00 0.39 5.20 1.14 13.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)