ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.40 2.20 0.36 2.04 0.33 1.92 1:00
2:00 0.40 2.20 0.36 2.04 0.33 1.92 2:00
3:00 0.40 2.20 0.36 2.04 0.33 1.92 3:00
4:00 0.40 2.20 0.36 2.04 0.33 1.92 4:00
5:00 0.40 2.20 0.35 2.00 0.33 1.92 5:00
6:00 0.40 2.20 0.35 2.00 0.34 1.96 6:00
7:00 0.39 2.16 0.35 2.00 0.34 1.96 7:00
8:00 0.39 2.16 0.35 2.00 0.34 1.96 8:00
9:00 0.39 2.16 0.35 2.00 0.33 1.92 9:00
10:00 0.38 2.12 0.35 2.00 0.33 1.92 10:00
11:00 0.38 2.12 0.35 2.00 0.33 1.92 11:00
12:00 0.38 2.12 0.34 1.96 0.32 1.88 12:00
13:00 0.38 2.12 0.34 1.96 0.32 1.88 13:00
14:00 0.38 2.12 0.34 1.96 0.32 1.88 14:00
15:00 0.37 2.08 0.34 1.96 0.32 1.88 15:00
16:00 0.37 2.08 0.34 1.96 0.32 1.88 16:00
17:00 0.37 2.08 0.34 1.96 17:00
18:00 0.37 2.08 0.33 1.92 18:00
19:00 0.37 2.08 0.33 1.92 19:00
20:00 0.36 2.04 0.33 1.92 20:00
21:00 0.36 2.04 0.33 1.92 21:00
22:00 0.36 2.04 0.33 1.92 22:00
23:00 0.36 2.04 0.33 1.92 23:00
24:00 0.36 2.04 0.33 1.92 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)