ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2562
N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน
ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 1:00
2:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 2:00
3:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.35 3.00 0.58 7.20 -0.39 2.04 3:00
4:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.35 3.00 0.58 7.20 -0.39 2.04 4:00
5:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.35 3.00 0.58 7.20 -0.39 2.04 5:00
6:00 0.58 7.20 -0.39 2.04 0.58 7.20 -0.35 3.00 0.58 7.20 -0.39 2.04 6:00
7:00 0.58 7.20 -0.39 2.04 0.58 7.20 -0.35 3.00 0.58 7.20 -0.39 2.04 7:00
8:00 0.58 7.20 -0.39 2.04 0.58 7.20 -0.35 3.00 0.58 7.20 -0.39 2.04 8:00
9:00 0.58 7.20 -0.39 2.04 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 9:00
10:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 10:00
11:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.37 2.52 0.58 7.20 -0.39 2.04 11:00
12:00 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.37 2.52 0.58 7.20 -0.39 2.04 12:00
13:00 0.58 7.20 -0.37 2.52 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.40 1.80 13:00
14:00 0.58 7.20 -0.37 2.52 0.58 7.20 -0.38 2.28 0.58 7.20 -0.40 1.80 14:00
15:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 0.58 7.20 -0.40 1.80 15:00
16:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 0.58 7.20 -0.40 1.80 16:00
17:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 17:00
18:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 18:00
19:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 19:00
20:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 20:00
21:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 21:00
22:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 22:00
23:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 23:00
24:00 0.58 7.20 -0.36 2.76 0.58 7.20 -0.39 2.04 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)