ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน
ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.48 81.80 0.95 100.75 1.45 77.75 0.88 93.40 1.52 87.60 0.80 85.00 1:00
2:00 1.47 80.45 0.95 100.75 1.46 79.10 0.87 92.35 1.52 87.60 0.80 85.00 2:00
3:00 1.47 80.45 0.95 100.75 1.47 80.45 0.86 91.30 1.52 87.60 0.80 85.00 3:00
4:00 1.48 81.80 0.95 100.75 1.48 81.80 0.85 90.25 1.51 86.05 0.81 86.05 4:00
5:00 1.49 83.15 0.95 100.75 1.49 83.15 0.84 89.20 1.51 86.05 0.82 87.10 5:00
6:00 1.50 84.50 0.93 98.65 1.50 84.50 0.83 88.15 1.50 84.50 0.83 88.15 6:00
7:00 1.50 84.50 0.93 98.65 1.50 84.50 0.82 87.10 1.50 84.50 0.83 88.15 7:00
8:00 1.50 84.50 0.92 97.60 1.51 86.05 0.82 87.10 1.50 84.50 0.83 88.15 8:00
9:00 1.49 83.15 0.92 97.60 1.51 86.05 0.82 87.10 1.50 84.50 0.83 88.15 9:00
10:00 1.48 81.80 0.91 96.55 1.50 84.50 0.81 86.05 1.50 84.50 0.83 88.15 10:00
11:00 1.48 81.80 0.91 96.55 1.50 84.50 0.81 86.05 1.49 83.15 0.83 88.15 11:00
12:00 1.48 81.80 0.91 96.55 1.50 84.50 0.81 86.05 1.49 83.15 0.82 87.10 12:00
13:00 1.48 81.80 0.90 95.50 1.49 83.15 0.81 86.05 1.49 83.15 0.82 87.10 13:00
14:00 1.47 80.45 0.90 95.50 1.50 84.50 0.81 86.05 1.49 83.15 0.82 87.10 14:00
15:00 1.47 80.45 0.90 95.50 1.49 83.15 0.81 86.05 1.49 83.15 0.81 86.05 15:00
16:00 1.47 80.45 0.90 95.50 1.49 83.15 0.80 85.00 16:00
17:00 1.46 79.10 0.90 95.50 1.50 84.50 0.80 85.00 17:00
18:00 1.46 79.10 0.89 94.45 1.50 84.50 0.80 85.00 18:00
19:00 1.45 77.75 0.89 94.45 1.50 84.50 0.80 85.00 19:00
20:00 1.44 76.40 0.89 94.45 1.50 86.05 0.80 85.00 20:00
21:00 1.43 75.05 0.89 94.45 1.51 86.05 0.80 86.05 21:00
22:00 1.42 73.70 0.89 94.45 1.51 86.05 0.80 85.00 22:00
23:00 1.42 73.70 0.89 94.45 1.52 87.60 0.80 85.00 23:00
24:00 1.42 73.70 0.88 93.40 1.52 87.60 0.80 85.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)