ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 NEW วันที่15 ธันวาคม 2561
N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.73 6.74 0.75 7.48 0.73 6.74 1:00
2:00 0.73 6.74 0.75 7.48 0.73 6.74 2:00
3:00 0.73 6.74 0.74 7.11 0.73 6.74 3:00
4:00 0.73 6.74 0.74 7.11 0.73 6.74 4:00
5:00 0.73 6.74 0.73 6.74 0.73 6.74 5:00
6:00 0.73 6.74 0.73 6.74 0.73 6.74 6:00
7:00 0.73 6.74 0.73 6.74 0.73 6.74 7:00
8:00 0.73 6.74 0.72 6.37 0.73 6.74 8:00
9:00 0.74 7.11 0.73 6.74 0.73 6.74 9:00
10:00 0.78 8.59 0.72 6.37 0.73 6.74 10:00
11:00 0.82 10.08 0.73 6.74 0.73 6.74 11:00
12:00 0.82 10.08 0.73 6.74 0.73 6.74 12:00
13:00 0.81 9.70 0.72 6.37 0.73 6.74 13:00
14:00 0.81 9.70 0.72 6.37 0.73 6.74 14:00
15:00 0.81 9.70 0.72 6.37 0.73 6.74 15:00
16:00 0.81 9.70 0.72 6.37 0.73 6.74 16:00
17:00 0.80 9.33 0.72 6.37 17:00
18:00 0.80 9.33 0.72 6.37 18:00
19:00 0.79 8.96 0.72 6.37 19:00
20:00 0.78 8.59 0.72 6.37 20:00
21:00 0.78 8.59 0.72 6.37 21:00
22:00 0.77 8.22 0.72 6.37 22:00
23:00 0.76 7.85 0.72 6.37 23:00
24:00 0.76 7.85 0.72 6.37 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)