ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลี้ (LI RIVER) เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 NEW วันที่21 ตุลาคม 2562
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.71 9.04 1.35 27.00 -0.79 7.18 1.28 20.00 1:00
2:00 -0.71 9.04 1.35 27.00 -0.79 7.18 1.28 20.00 2:00
3:00 -0.71 9.04 1.35 27.00 -0.79 7.18 1.27 19.00 3:00
4:00 -0.72 8.77 1.36 28.00 -0.79 7.18 1.27 19.00 4:00
5:00 -0.72 8.77 1.36 28.00 -0.80 6.96 1.26 18.00 5:00
6:00 -0.72 8.77 1.36 28.00 -0.80 6.96 1.26 18.00 6:00
7:00 -0.72 8.77 1.36 28.00 -0.80 6.96 1.25 17.00 7:00
8:00 -0.73 8.50 1.36 28.00 -0.80 6.96 1.26 18.00 8:00
9:00 -0.73 8.50 1.36 28.00 -0.80 6.96 1.28 20.00 9:00
10:00 -0.74 8.28 1.36 28.00 -0.81 6.74 1.30 22.00 10:00
11:00 -0.74 8.28 1.36 28.00 -0.81 6.74 1.35 27.00 11:00
12:00 -0.74 8.28 1.36 28.00 -0.81 6.74 1.39 31.00 12:00
13:00 -0.74 8.28 1.36 28.00 -0.82 6.52 1.43 35.90 13:00
14:00 -0.75 8.06 1.35 27.00 -0.82 6.52 1.48 42.40 14:00
15:00 -0.75 8.06 1.35 27.00 -0.82 6.52 1.50 45.00 15:00
16:00 -0.76 7.84 1.33 25.00 -0.82 6.52 1.52 47.60 16:00
17:00 -0.76 7.84 1.33 25.00 -0.82 6.52 1.55 51.50 17:00
18:00 -0.77 7.62 1.32 24.00 -0.83 6.30 1.57 54.10 18:00
19:00 -0.77 7.62 1.32 24.00 -0.83 6.30 1.58 55.40 19:00
20:00 -0.77 7.62 1.31 23.00 20:00
21:00 -0.78 7.40 1.30 22.00 21:00
22:00 -0.78 7.40 1.29 21.00 22:00
23:00 -0.78 7.40 1.29 21.00 23:00
24:00 -0.78 7.40 1.28 20.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)