ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ทา (THA RIVER) เทศบาลป่าซาง จ.ลำพูน (PASANG LAMPHUN) เวลา
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 NEW วันที่15 ธันวาคม 2561
P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 166.75 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 118.50 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 166.75 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 118.50 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 166.75 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 118.50 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.46 23.30 0.63 1.40 2.48 24.40 0.67 1.65 2.51 26.05 0.65 1.50 1:00
2:00 2.46 23.30 0.64 1.45 2.48 24.40 0.66 1.58 2.51 26.05 0.65 1.50 2:00
3:00 2.46 23.30 0.64 1.45 2.48 24.40 0.66 1.58 2.51 26.05 0.65 1.50 3:00
4:00 2.46 23.30 0.64 1.45 2.49 24.95 0.66 1.58 2.51 26.05 0.65 1.50 4:00
5:00 2.46 23.30 0.65 1.50 2.49 24.95 0.66 1.58 2.51 26.05 0.65 1.50 5:00
6:00 2.46 23.30 0.65 1.50 2.49 24.95 0.65 1.50 2.51 26.05 0.65 1.50 6:00
7:00 2.45 22.75 0.65 1.50 2.49 24.95 0.65 1.50 2.51 26.05 0.65 1.50 7:00
8:00 2.45 22.75 0.65 1.50 2.50 25.50 0.65 1.50 2.51 26.05 0.65 1.50 8:00
9:00 2.45 22.75 0.65 1.50 2.49 24.95 0.65 1.50 2.52 26.60 0.65 1.50 9:00
10:00 2.45 22.75 0.65 1.50 2.49 24.95 0.65 1.50 2.44 22.20 0.65 1.50 10:00
11:00 2.45 22.75 0.70 1.88 2.50 25.50 0.65 1.50 2.41 20.55 0.65 1.50 11:00
12:00 2.45 22.75 0.70 1.88 2.50 25.50 0.65 1.50 2.41 20.55 0.65 1.50 12:00
13:00 2.45 22.75 0.70 1.88 2.50 25.50 0.64 1.45 2.41 20.55 0.65 1.50 13:00
14:00 2.45 22.75 0.70 1.88 2.50 25.50 0.64 1.45 2.44 22.20 0.65 1.50 14:00
15:00 2.45 22.75 0.69 1.80 2.50 25.50 0.64 1.45 2.51 26.05 0.65 1.50 15:00
16:00 2.45 22.75 0.69 1.80 2.50 25.50 0.64 1.45 2.51 26.05 0.65 1.50 16:00
17:00 2.45 22.75 0.69 1.80 2.50 25.50 0.64 1.45 2.51 26.05 0.65 1.50 17:00
18:00 2.45 22.75 0.69 1.80 2.51 26.05 0.64 1.45 18:00
19:00 2.46 23.30 0.69 1.80 2.51 26.05 0.64 1.45 19:00
20:00 2.46 23.30 0.69 1.80 2.51 26.05 0.64 1.45 20:00
21:00 2.46 23.30 0.68 1.73 2.51 26.05 0.64 1.45 21:00
22:00 2.47 23.85 0.68 1.73 2.51 26.05 0.64 1.45 22:00
23:00 2.47 23.85 0.68 1.73 2.51 26.05 0.64 1.45 23:00
24:00 2.47 23.85 0.67 1.65 2.51 26.05 0.64 1.45 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)