ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) ลำพูน (Lamphun) เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2562
P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.79 0.38 1.80 2.00 0.77 0.33 1.92 2.48 0.77 0.33 1.98 2.72 1:00
2:00 0.79 0.38 1.82 2.08 0.77 0.33 1.93 2.52 0.77 0.33 1.97 2.68 2:00
3:00 0.79 0.38 1.84 2.16 0.77 0.33 1.94 2.56 0.78 0.35 1.95 2.60 3:00
4:00 0.79 0.38 1.86 2.24 0.77 0.33 1.95 2.60 0.78 0.35 1.93 2.52 4:00
5:00 0.79 0.38 1.87 2.28 0.78 0.35 1.95 2.60 0.78 0.35 1.92 2.48 5:00
6:00 0.78 0.35 1.88 2.32 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.91 2.44 6:00
7:00 0.78 0.35 1.88 2.32 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.91 2.44 7:00
8:00 0.78 0.35 1.88 2.32 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.91 2.44 8:00
9:00 0.78 0.35 1.88 2.32 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.91 2.44 9:00
10:00 0.78 0.35 1.88 2.32 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.90 2.40 10:00
11:00 0.77 0.33 1.89 2.36 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.90 2.40 11:00
12:00 0.77 0.33 1.89 2.36 0.78 0.35 1.96 2.64 0.78 0.35 1.90 2.40 12:00
13:00 0.77 0.33 1.89 2.36 0.78 0.35 1.97 2.68 0.78 0.35 1.90 2.40 13:00
14:00 0.77 0.33 1.89 2.36 0.78 0.35 1.97 2.68 0.78 0.35 1.89 2.36 14:00
15:00 0.76 0.30 1.89 2.36 0.77 0.33 1.97 2.68 0.77 0.33 1.89 2.36 15:00
16:00 0.76 0.30 1.90 2.40 0.77 0.33 1.97 2.68 0.77 0.33 1.90 2.40 16:00
17:00 0.76 0.30 1.90 2.40 0.77 0.33 1.97 2.68 17:00
18:00 0.76 0.30 1.90 2.40 0.77 0.33 1.97 2.68 18:00
19:00 0.76 0.30 1.90 2.40 0.77 0.33 1.98 2.72 19:00
20:00 0.76 0.30 1.91 2.44 0.77 0.33 1.98 2.72 20:00
21:00 0.76 0.30 1.91 2.44 0.77 0.33 1.98 2.72 21:00
22:00 0.76 0.30 1.91 2.44 0.77 0.33 1.98 2.72 22:00
23:00 0.76 0.30 1.91 2.44 0.77 0.33 1.98 2.72 23:00
24:00 0.76 0.30 1.92 2.48 0.77 0.33 1.98 2.72 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)