ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) ลำพูน (Lamphun) เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.60 1.68 2.45 18.63 1.60 6.22 2.36 16.70 1:00
2:00 1.60 6.22 2.45 18.63 1.60 6.22 2.36 16.70 2:00
3:00 1.61 6.33 2.45 18.63 1.60 6.22 2.35 16.50 3:00
4:00 1.61 6.33 2.45 18.63 1.60 6.22 2.35 16.50 4:00
5:00 1.61 6.33 2.45 18.63 1.60 6.22 2.34 16.30 5:00
6:00 1.60 6.22 2.46 18.85 1.60 6.22 2.34 16.30 6:00
7:00 1.60 6.22 2.45 18.63 1.60 6.22 2.34 16.30 7:00
8:00 1.60 6.22 2.44 18.40 1.60 6.22 2.33 16.10 8:00
9:00 1.59 6.11 2.44 18.40 1.59 6.11 2.33 16.10 9:00
10:00 1.58 6.00 2.43 18.18 1.59 6.11 2.33 16.10 10:00
11:00 1.59 6.11 2.42 17.95 1.58 6.00 2.32 15.90 11:00
12:00 1.59 6.11 2.42 17.95 1.58 6.00 2.32 15.90 12:00
13:00 1.59 6.11 2.41 17.73 1.58 6.00 2.32 15.90 13:00
14:00 1.59 6.11 2.41 17.73 1.58 6.00 2.33 16.10 14:00
15:00 1.59 6.11 2.40 17.50 1.58 6.00 2.33 16.10 15:00
16:00 1.58 6.00 2.40 17.50 1.58 6.00 2.33 16.10 16:00
17:00 1.58 6.00 2.40 17.50 1.58 6.00 2.34 16.30 17:00
18:00 1.58 6.00 2.40 17.50 1.58 6.00 2.33 16.10 18:00
19:00 1.59 6.11 2.39 17.30 1.57 5.90 2.35 16.50 19:00
20:00 1.58 6.00 2.39 17.30 1.57 5.90 2.36 16.70 20:00
21:00 1.59 6.11 2.38 17.10 1.57 5.90 2.37 16.90 21:00
22:00 1.59 6.11 2.38 17.10 1.57 5.90 2.36 16.70 22:00
23:00 1.59 6.11 2.37 16.90 1.56 5.80 2.34 16.30 23:00
24:00 1.59 6.11 2.37 16.90 1.56 5.80 2.33 16.10 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)