ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) ลำพูน (Lamphun) เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สพานท่านาง เมือง ลำพูน
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.68 7.10 2.54 6.60 1.68 7.10 2.48 5.80 1.66 6.88 2.47 5.70 1:00
2:00 1.68 7.10 2.53 6.45 1.68 7.10 2.47 5.70 1.66 6.88 2.47 5.70 2:00
3:00 1.68 7.10 2.53 6.45 1.67 6.99 2.47 5.70 1.65 6.77 2.47 5.70 3:00
4:00 1.69 7.23 2.52 6.30 1.67 6.99 2.46 5.60 1.64 6.66 2.48 5.80 4:00
5:00 1.69 7.23 2.52 6.30 1.66 6.88 2.46 5.60 1.62 6.44 2.48 5.80 5:00
6:00 1.65 6.77 2.51 6.15 1.65 6.77 2.46 5.60 1.60 6.22 2.48 5.80 6:00
7:00 1.66 6.88 2.51 6.15 1.65 6.77 2.47 5.70 7:00
8:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.65 6.77 2.47 5.70 8:00
9:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.65 6.77 2.48 5.80 9:00
10:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.65 6.77 2.49 5.90 10:00
11:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.65 6.77 2.49 5.90 11:00
12:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.65 6.77 2.49 5.90 12:00
13:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.64 6.66 2.49 5.90 13:00
14:00 1.68 7.10 2.51 6.15 1.64 6.66 2.49 5.90 14:00
15:00 1.68 7.10 2.51 6.15 1.64 6.66 2.49 5.90 15:00
16:00 1.67 6.99 2.51 6.15 1.64 6.66 2.49 5.90 16:00
17:00 1.68 7.10 2.51 6.15 1.63 6.55 2.48 5.80 17:00
18:00 1.68 7.10 2.50 6.00 1.63 6.55 2.48 5.80 18:00
19:00 1.68 7.10 2.50 6.00 1.63 6.55 2.48 5.80 19:00
20:00 1.69 7.23 2.52 6.30 1.63 6.55 2.48 5.80 20:00
21:00 1.69 7.23 2.53 6.45 1.64 6.66 2.48 5.80 21:00
22:00 1.69 7.23 2.53 6.45 1.65 6.77 2.48 5.80 22:00
23:00 1.69 7.23 2.53 6.45 1.66 6.88 2.48 5.80 23:00
24:00 1.69 7.23 2.50 6.00 1.66 6.88 2.47 5.70 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)