ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 NEW วันที่21 ตุลาคม 2563
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.02 3.15 1.37 13.25 -1.08 2.50 1.40 14.00 -0.91 4.86 1.40 14.00 1:00
2:00 -1.01 3.30 1.37 13.25 -1.07 2.60 1.41 14.35 -0.90 5.04 1.40 14.00 2:00
3:00 -1.01 3.30 1.37 13.25 -1.06 2.70 1.41 14.35 -0.89 5.22 1.40 14.00 3:00
4:00 -1.00 3.45 1.37 13.25 -1.05 2.80 1.42 14.70 -0.87 5.58 1.39 13.75 4:00
5:00 -1.00 3.45 1.37 13.25 -1.04 2.90 1.43 15.05 -0.85 5.94 1.39 13.75 5:00
6:00 -1.02 3.15 1.37 13.25 -1.03 3.00 1.43 15.05 -0.83 6.30 1.38 13.50 6:00
7:00 -1.02 3.15 1.36 13.00 -1.02 3.15 1.44 15.40 -0.82 6.52 1.38 13.50 7:00
8:00 -0.99 3.60 1.36 13.00 -1.01 3.30 1.43 15.05 -0.81 6.74 1.38 13.50 8:00
9:00 -1.03 3.00 1.36 13.00 -1.00 3.45 1.42 14.70 9:00
10:00 -1.03 3.00 1.35 12.75 -0.99 3.60 1.40 14.00 10:00
11:00 -1.03 3.00 1.35 12.75 -0.98 3.75 1.40 14.00 11:00
12:00 -1.03 3.00 1.35 12.75 -0.97 3.90 1.39 13.75 12:00
13:00 -1.04 2.90 1.35 12.75 -0.95 4.20 1.38 13.50 13:00
14:00 -1.05 2.80 1.35 12.75 -0.93 4.50 1.37 13.25 14:00
15:00 -1.06 2.70 1.35 12.75 -0.91 4.86 1.37 13.25 15:00
16:00 -1.07 2.60 1.35 12.75 -0.90 5.04 1.37 13.25 16:00
17:00 -1.07 2.60 1.35 12.75 -0.90 5.04 1.35 12.75 17:00
18:00 -1.08 2.50 1.35 12.75 -0.89 5.22 1.34 12.50 18:00
19:00 -1.08 2.50 1.34 12.50 -0.89 5.22 1.35 12.75 19:00
20:00 -1.09 2.40 1.35 12.75 -0.88 5.40 1.36 13.00 20:00
21:00 -1.09 2.40 1.35 12.75 -0.88 5.40 1.37 13.25 21:00
22:00 -1.09 2.40 1.37 13.25 -0.89 5.22 1.38 13.50 22:00
23:00 -1.09 2.40 1.38 13.50 -0.89 5.22 1.39 13.75 23:00
24:00 -1.09 2.40 1.39 13.75 -0.90 5.04 1.39 13.75 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)