ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแมโขง (MAELAO RIVER) เชียงราย (CHIANG RAI) เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด แม่จัน เชียงราย KH.89 บ้านหัวสะพาน แม่จัน เชียงราย KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด แม่จัน เชียงราย KH.89 บ้านหัวสะพาน แม่จัน เชียงราย KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด แม่จัน เชียงราย KH.89 บ้านหัวสะพาน แม่จัน เชียงราย
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 190 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.20 (ม.) ปริมาณ 58 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 190 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.20 (ม.) ปริมาณ 58 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 190 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.20 (ม.) ปริมาณ 58 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.73 24.55 2.18 37.19 1:00
2:00 1.84 27.38 2.40 44.00 2:00
3:00 1.96 30.62 2.70 54.40 3:00
4:00 2.10 34.75 3.05 66.83 4:00
5:00 2.23 38.73 3.32 76.74 5:00
6:00 2.20 37.80 1.10 14.94 3.40 79.70 1.35 22.59 6:00
7:00 2.14 35.97 3.30 76.00 7:00
8:00 2.03 32.62 3.14 70.11 8:00
9:00 1.94 30.08 2.93 62.52 9:00
10:00 1.88 28.46 2.75 56.15 10:00
11:00 1.82 26.84 11:00
12:00 1.78 25.80 12:00
13:00 1.74 24.80 13:00
14:00 1.70 23.80 14:00
15:00 1.68 23.30 15:00
16:00 1.68 23.30 16:00
17:00 1.70 23.80 17:00
18:00 1.70 23.80 18:00
19:00 1.67 23.05 19:00
20:00 1.69 23.55 20:00
21:00 1.72 24.30 21:00
22:00 1.75 25.05 22:00
23:00 1.83 27.11 23:00
24:00 2.00 31.70 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)