ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 15 เมษายน 2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 NEW วันที่17 เมษายน 2564
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.23 2.70 1.45 15.40 -0.57 20.53 1.22 9.50 -0.77 12.76 1.48 15.75 1:00
2:00 -1.23 2.70 1.45 15.75 -0.54 21.80 1.22 9.50 -0.77 12.76 1.53 18.55 2:00
3:00 -1.23 2.70 1.45 15.75 -0.51 23.08 1.22 9.50 -0.77 12.76 1.57 19.95 3:00
4:00 -1.23 2.70 1.45 15.75 -0.48 24.55 1.23 9.75 -0.77 12.76 1.60 21.00 4:00
5:00 -1.23 2.70 1.45 15.75 -0.45 26.13 1.24 10.00 -0.77 12.76 1.58 20.30 5:00
6:00 -1.23 2.70 1.45 15.75 -0.43 27.18 1.26 10.50 -0.77 12.76 1.57 19.95 6:00
7:00 -1.23 2.70 1.45 15.75 -0.43 27.18 1.29 11.25 -0.78 12.44 1.57 19.95 7:00
8:00 -1.24 2.60 1.43 15.05 -0.43 27.18 1.32 12.00 -0.79 12.12 1.56 19.60 8:00
9:00 -1.24 2.60 1.41 14.35 -0.42 27.70 1.36 13.00 -0.79 12.12 1.56 19.60 9:00
10:00 -1.24 2.60 1.37 13.25 -0.42 27.70 1.39 13.75 -0.79 12.12 1.56 19.60 10:00
11:00 -1.24 2.60 1.35 12.75 -0.42 28.23 1.43 15.05 -0.80 11.80 1.56 19.60 11:00
12:00 -1.24 2.60 1.33 12.25 -0.42 27.70 1.47 16.45 -0.80 11.80 1.56 19.60 12:00
13:00 -1.25 2.50 1.32 12.00 -0.42 27.70 1.52 18.20 13:00
14:00 -1.25 2.50 1.31 11.75 -0.45 26.13 1.55 19.25 14:00
15:00 -1.25 2.50 1.30 11.50 -0.47 25.08 1.58 20.30 15:00
16:00 -1.25 2.50 1.27 10.75 -0.49 24.03 1.58 20.30 16:00
17:00 -1.26 2.40 1.26 10.50 -0.54 21.80 1.58 20.30 17:00
18:00 -1.26 2.40 1.25 10.25 -0.59 19.68 1.57 19.95 18:00
19:00 -1.26 2.40 1.23 9.75 -0.63 17.98 1.56 19.60 19:00
20:00 -1.26 2.40 1.21 9.25 -0.67 16.28 1.46 16.10 20:00
21:00 -1.24 2.60 1.21 9.25 -0.70 15.00 1.47 16.45 21:00
22:00 -0.88 9.24 1.21 9.25 -0.72 14.36 1.41 14.35 22:00
23:00 -0.67 16.28 1.21 9.25 -0.75 13.40 1.41 14.35 23:00
24:00 -0.60 19.25 1.21 9.25 -0.77 12.76 1.45 15.75 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)