ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 NEW วันที่19 พฤศจิกายน 2561
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.40 11.20 1.41 38.10 -0.43 10.00 1.38 34.80 -0.46 8.80 1.34 30.40 1:00
2:00 -0.40 11.20 1.41 38.10 -0.43 10.00 1.38 34.80 -0.46 8.80 1.34 30.40 2:00
3:00 -0.40 11.20 1.41 38.10 -0.43 10.00 1.38 34.80 -0.46 8.80 1.34 30.40 3:00
4:00 -0.40 11.20 1.41 38.10 -0.43 10.00 1.37 33.70 -0.46 8.80 1.34 30.40 4:00
5:00 -0.40 11.20 1.41 38.10 -0.43 10.00 1.37 33.70 -0.46 8.80 1.34 30.40 5:00
6:00 -0.41 10.80 1.40 37.00 -0.43 10.00 1.37 33.70 -0.46 8.80 1.34 30.40 6:00
7:00 -0.41 10.80 1.40 38.10 -0.43 10.00 1.37 33.70 -0.46 8.80 1.34 30.40 7:00
8:00 -0.41 10.80 1.40 37.00 -0.43 10.00 1.37 33.70 -0.46 8.80 1.35 31.50 8:00
9:00 -0.42 10.40 1.40 37.00 -0.44 9.60 1.36 32.60 -0.46 8.80 1.38 34.80 9:00
10:00 -0.42 10.40 1.40 37.00 -0.44 9.60 1.36 32.60 -0.47 8.40 1.40 37.00 10:00
11:00 -0.42 10.40 1.40 37.00 -0.44 9.60 1.36 32.60 -0.47 8.40 1.42 39.20 11:00
12:00 -0.42 10.40 1.40 37.00 -0.45 9.20 1.36 32.60 -0.46 8.80 1.44 41.40 12:00
13:00 -0.42 10.40 1.40 37.00 -0.45 9.20 1.35 31.50 -0.46 8.80 1.46 43.60 13:00
14:00 -0.43 10.00 1.40 37.00 -0.45 9.20 1.35 31.50 -0.44 9.60 1.48 45.80 14:00
15:00 -0.43 10.00 1.40 37.00 -0.45 9.20 1.34 30.40 -0.45 9.20 1.47 44.70 15:00
16:00 -0.43 10.00 1.40 37.00 -0.46 8.80 1.35 31.50 -0.46 8.80 1.47 44.70 16:00
17:00 -0.43 10.00 1.40 37.00 -0.46 8.80 1.34 30.40 -0.46 8.80 1.47 44.70 17:00
18:00 -0.44 9.60 1.40 37.00 -0.46 8.80 1.34 30.40 -0.46 8.80 1.47 44.70 18:00
19:00 -0.44 9.60 1.40 37.00 -0.46 8.80 1.34 30.40 19:00
20:00 -0.44 9.60 1.40 37.00 -0.46 8.80 1.34 30.40 20:00
21:00 -0.44 9.60 1.39 35.90 -0.46 8.80 1.34 30.40 21:00
22:00 -0.44 9.60 1.39 35.90 -0.46 8.80 1.34 30.40 22:00
23:00 -0.43 10.00 1.39 35.90 -0.46 8.80 1.34 30.40 23:00
24:00 -0.43 10.00 1.39 35.90 -0.46 8.80 1.34 30.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)