Rating Table เพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ

สถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ล่าสุด ดาวน์โหลด
P.1
สะพานนวรัฐ
วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
2020-02-11
P.4A
น้ำแม่แตง
สันมหาพน
แม่แตง
เชียงใหม่
2019-12-11
P.5
สพานท่านาง
-
เมือง
ลำพูน
2020-07-17
P.14A
น้ำแม่แจ่ม
-
ฮอด
เชียงใหม่
2019-12-13
P.20
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
2020-08-03
P.21
น้ำแม่ริม
ริมเหนือ
แม่ริม
เชียงใหม่
2020-08-03
P.24A
น้ำแม่กลาง
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่
2019-08-31
P.56A
น้ำแม่งัด
แม่แวน
พร้าว
เชียงใหม่
2020-07-28
P.67
บ้านแม่แต
แม่แต
สันทราย
เชียงใหม่
2020-07-24
P.71A
น้ำแม่ขาน
บ้านกลาง
สันป่าตอง
เชียงใหม่
2020-01-16
P.73
น้ำแม่ปิง
แม่สอย
จอมทอง
เชียงใหม่
2019-08-07
P.75
บ้านช่อแล
ช่อแล
แม่แตง
เชียงใหม่
2020-07-16
P.76
น้ำแม่ลี้
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
2019-12-11
P.77
น้ำแม่ทา
ทาสบเส้า
แม่ทา
ลำพูน
2019-08-07
P.79
น้ำแม่กวง
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
2020-02-03
P.80
บ้านโป่งดิน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
2019-07-30
P.81
บ้านโป่ง
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
2020-07-13
P.82
น้ำแม่วาง
แม่วิน
แม่วาง
เชียงใหม่
2019-07-31
P.84
น้ำแม่วาง
ทุ่งปี้
สันป่าตอง
เชียงใหม่
2019-07-31
P.85
บ้านหล่ายแก้ว
ศรีเตี๊ย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
2019-08-07
P.86
บ้านโฮ้ง
แม่ออน
สันกำแพง
เชียงใหม่
2019-08-12
P.87
บ้านป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
ลำพูน
2019-08-07
P.90
บ้านทับเดื่อ
อินทขิล
แม่แตง
เชียงใหม่
2018-05-23
P.91
บ้านสันปู่เลย
โหล่งขอด
พร้าว
เชียงใหม่
2019-07-30
P.92
บ้านเมืองกึ๊ด
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
2020-06-09
P.93
บ้านสลวงนอก
สลวง
แม่ริม
เชียงใหม่
2019-08-12
P.64
บ้านหลวง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
2018-05-23
P.65
บ้านม่วงป๊อก
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
2018-10-09
P.73A
ท้าย ปตร. แม่สอย
แม่สอย
จอมทอง
เชียงใหม่
2020-06-08
P.92A
บ้านเมืองกึ๊ด
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
2020-07-20
P.103
สพานวงแหวนรอบ 3
เมือง
เชียงใหม่
2020-05-20